Τηλ.: 69774 16812 skmed@hotmail.com
Τι είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής;
Ποιες είναι οι βασικές διαταραχές πρόσληψης τροφής;
Που οφείλονται οι διαταραχές πρόσληψης τροφής;
Ποια είναι η συχνότητα της ψυχογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς βουλιμίας;
Τι είναι η ψυχογενής ανορεξία;
Πόσοι τύποι ψυχογενούς ανορεξίας υπάρχουν;
Ποιο είναι το χαμηλότερο φυσιολογικό σωματικό βάρος;
Τι είναι το υπερφαγικό επεισόδιο;
Τι είναι η ψυχογενής βουλιμία;
Τι είδους βλάβες μπορεί να προκαλέσει στη σωματική υγεία η ψυχογενής ανορεξία;
Τι είδους βλάβες μπορεί να προκαλέσει στη σωματική υγεία η ψυχογενής βουλιμία;
Ποια είναι η πορεία της ψυχογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς βουλιμίας;
Τι είναι η διαταραχή υπερφαγικών επεισοδίων;
Πως αντιμετωπίζονται οι διαταραχές πρόσληψης τροφής;