Τηλ.: 69774 16812 skmed@hotmail.com
Τι είναι η αυτοκτονική συμπεριφορά;
Πως εκδηλώνεται η αυτοκτονικότητα;
Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της αυτοκτονικής συμπεριφοράς;
Ποιες ψυχιατρικές διαταραχές συνδέονται με την αυτοκτονικότητα;
Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση αυτοκτονικότητας;
Ποιοι παράγοντες προστατεύουν από την εκδήλωση αυτοκτονικότητας;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια για την εκδήλωση αυτοκτονικότητας;
Πως αντιμετωπίζεται η αυτοκτονικότητα;