Τηλ.: 210 6800144 skmed@hotmail.com
Τι είναι και που εφαρμόζεται η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;
Ποιές είναι οι βασικές αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας;
Τι περιλαμβάνει η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;
Πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας;
Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας;