Τηλ.: 69774 16812 skmed@hotmail.com
Ποιες είναι οι βασικές διαταραχές του ιδεοψυχαναγκαστικού φάσματος;
Τι είναι οι ιδεοληψίες;
Τι είναι οι καταναγκασμοί;
Τι διαχωρίζει τις ιδεοληψίες και τις καταναγκαστικές συμπεριφορές από τις φυσιολογικές σκέψεις και συμπεριφορές αντίστοιχα;
Σε τι διαφέρουν οι ιδεοληψίες από τις προλήψεις;
Τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;
Που οφείλεται η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;
Υπάρχει θεραπεία για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;
Ποιες είναι οι συνέπειες της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής για τους πάσχοντες;
Είναι οι ασθενείς με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή επικίνδυνοι;
Έχουν τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή εναισθησία; (κατανοούν δηλαδή το νοσηρό της κατάστασής τους;)
Τι είναι η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας;
Που οφείλεται η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας;
Ποιες είναι οι συνέπειες της διαταραχής σωματικής δυσμορφίας;
Πως αντιμετωπίζεται η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας;
Τι είναι η διαταραχή παρασυσσώρευσης;
Τι είναι η τριχοτιλλομανία;
Τι είναι η δερματιλλομανία;