Τηλ.: 69774 16812 skmed@hotmail.com
Πως ορίζεται η ψυχική υγεία;
Πως διαφοροποιείται το ψυχικά “φυσιολογικό” από το ψυχικά “παθολογικό”;
Ποιες είναι οι συνηθέστερες ψυχικές διαταραχές;
Πόσο συχνές είναι οι ψυχικές διαταραχές;
Που οφείλονται οι ψυχικές διαταραχές;
Είναι η ψυχική διαταραχή “τρέλα”;
Υπάρχει θεραπεία για τις ψυχικές διαταραχές;
Ποια είναι η πρόγνωση των ψυχικών διαταραχών;
Τι είναι η “Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας”;
Τι είναι η Προληπτική Ψυχιατρική;
Σε ποιες βαθμίδες διακρίνεται η Πρόληψη;
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και την Προληπτική Ψυχιατρική;
Πότε και που πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Προληπτικής Ψυχιατρικής;