Τηλ.: 69774 16812 skmed@hotmail.com
Τι είναι οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες;
Ποιες είναι οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες;
Πόσο συχνές είναι οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες;
Που οφείλονται οι σεξουαλικές διαταραχές;
Τι είναι η διαταραχή σεξουαλικού ενδιαφέροντος/σεξουαλικής διέγερσης;
Τι είναι η διαταραχή οργασμού;
Τι είναι η διαταραχή γεννητικού-πυελικού πόνου/διείσδυσης;
Τι είναι η διαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας;
Τι είναι η διαταραχή στύσης;
Τι είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση;
Τι είναι η καθυστερημένη εκσπερμάτιση;
Πως αντιμετωπίζονται οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες;

ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ

Τι είναι η δυσφορία φύλου (gender dysphoria);
Πότε εκδηλώνεται η δυσφορία φύλου και ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις;
Πως αντιμετωπίζεται η δυσφορία φύλου;